Jūs esate

2-a programa Python'u

Vakar buvo paprasta, šiandien šiek tiek geresnė ant Python. Leidžia pinginti ką nors :)
#!/usr/bin/python # encoding=utf8 # Autorius: Ernestas Kardzys <www.ernestas.info> # Failo vardas: ping.py import os, sys # Pingina nurodytą host'ą def ping(host): print "Adresas: ", host os.system("ping -c 4 "+ host) # Metodo pabaiga # Nepakankamai parametrų if len(sys.argv) < 2: print "Nenurodyti parametrai!" print "Naudojimas: ", sys.argv[0] , " <adresas>" sys.exit(0) # Parametru užtenka - pinginti :) ping(sys.argv[1])

Komentarai

Aš va vieno dalyko nesuprantu.

Jeigu viskas pythone objektas, tai ką jame daro tokie dalykai kaip len(sys.argv)? Kodėl ne sys.argv.len? :)

Komentuoti