Jūs esate

Pavardžių rašymas pase originalo kalba yra ...?

Vakar LR Konstitucinis teismas priėmė nutarimą, jog pasuose vardus bus galima rašyti ir originalo kalba, tiesa, ne pagrindiniame paso puslapyje. Prisipažinsiu: mano nuomone, net ir toks nutarimas yra nesąmonė. Lietuvoje kalbama lietuvių kalba, galioja lietuvių kalbos taisyklės. Tad kokie dar svarstymai gali būti, ar galima rašyti pavardę ne lietuvių kalbos rašmenimis? Noriu pasakyti, kad nesu nusistatęs prieš Lenkiją ar lenkus, tiesiog man šiek tiek keistas lenkų noras savo pavardes lietuviškuose pasuose rašyti lenkiškais rašmenimis. Sakote, taip yra todėl, kad Lietuvos lenkas (su lietuvišku pasu) nuvažiavęs į Lenkiją nelaikomas lenku (dėl skirtingos pavardės rašybos - jis yra lenkas, bet jo pavardė yra užrašyta kitaip; kažkur girdėjau tokį argumentą)? Tai bet palaukit:
29 straipsnis Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Lietuvos Respublikos Konstitucija, http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Tad, jei Lietuvos lenkas galės prašyti, kad jo pavardė lietuviško paso pagrindiniame puslapyje būtų įrašyta lenkiškais rašmenimis, tad kas sutrukdys Lietuvos piliečiui kinui (irgi neturiu nieko prieš kinus ar Kiniją, tiesiog pavyzdys vaizdingumo dėlei) pareikalauti, kad jo vardas ir pavardė būtų įrašyti kiniškais hieroglifais? Ir, pagal LR Konstituciją, tai greičiausiai turėtų būti padaryta ;)

Komentarai

Na o tu isivaizduok gyveni Lenkijoje ir tavo pavardė tarkim Šiaudas :) tai ten būtum Siaudas, tai tada ir tu norėtum turėti pase parašytą savo pavardė lietuviškai. :)

Manau, šiuo atveju yra svarbiau kokia yra vietos kalba ir jos abėcėlė, negu tai, ko noriu aš. Jeigu lenkiškoje abėcėlėje nėra raidės "š", tad teks būti Siaudu :)

Esu absoliučiai įsitikinęs, kad visos pavardės turi būt rašomos originalo kalba. tai logiška ir protinga, o sakymas kad "lietuvių kalba dėl to kažką praras" yra gryni skiedalai.

Jeigu ta kalba remiasi lotynišku alfabetu - tada taip.
O jeigu pavardė yra graikiška - tai kaip tada į lietuvišką pasą rašyti? Graikiškomis raidėmis (nepamenu, kaip jos vadinas :/)?

Reiktu leisti rašyti unicodu. Iš vis visur reikia padaryti unicoda :D

Komentuoti