Jūs esate

SQL

64 bit MySQL C++ Connector, 64 bit MySQL Server and 64 bit Windows 7 are not compatable?

This evening I tried to connect to MySQL server from my C++ application. So, some notes about this task:

MySQL C++ Connector & my MySQL server

Today I've tried to install MySQL C++ Connector for Windows (http://www.mysql.com/downloads/connector/cpp/ also check this website: http://forge.mysql.com/wiki/Connector_C%2B%2B and this one: http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-connector-cpp.html). Ok, but lets get back to my experience with MySQL C++ Connector. The problem is that I couldn't make it work on Windows.

Howto. Execute MS SQL Stored Procedure With C#

At the moment I'm coding a small project for my university. I have to create a simple system on C# and Microsoft SQL Server 2005. So, I need a way (and code) to execute MS SQL Server's Stored Procedures from my C# program.

MSSQL. Įrašo gavimas, kurio data yra artimiausia šios dienos datai

Turime duomenis: Petras 2008.01.02 Juozapas 2009.01.05 Antanas 2001.12.01 SELECT TOP 1 Data FROM Lentelė ORDER BY ABS(DATEDIFF(DAY,GetDate(),Data)), Data Šis gėris išrinks Juozapą. Arba galima patobulinti - pridėti WHERE sąlygą, kad Data > GetDate() Čia MSSQL versija :) http://bytes.com/forum/thread79502.html

SQL. Datos apkarpymas

Turime SQL'e įrašę datą 2008.09.11 15:42:25. Mums reikia, kad iš SQL išvestų tik 2008.09.11. Kaip tai padaryti? Pataisome SQLinę užklausą: SELECT CONVERT(varchar, BlogaData, 102) AS GeraData FROM Lentelė Kita vertus, gali prireikti į SQL'ą įrašyti 2008.09.11, vietoje 2008.09.11 15:42:25. Kaip tai padaryti? INSERT INTO MūsųLentelė (BaisiData) VALUES CONVERT(datetime, floor(CONVERT(float, @Data))) Antrąjį radau www.sql.ru svetainėje :)

phpMyAdmin klaida ant MySQL

Sukėliau phpMyAdmin'ą, sukūriau konfiguraciją, pabandžiau paleisti šį daikčiuką ir gavau bjaurią klaidą: #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Pakapsčiau internete ir išsprendžiau problemą - konfiguracijoje šio to trūko. <?php /* * Generated configuration file * Generated by: phpMyAdmin 2.11.8.1 setup script by Michal Čihař <michal@cihar.com> * Version: $Id: setup.php 11423 2008-07-24 17:26:05Z lem9 $ * Date: Fri, 15 Aug 2008 09:37:15 GMT */ /* Servers configuration */ $i = 0; /* Server localhost (config:root)

SQL. Deadlock'ai

Darbe susidūriau su tokia problema, kad kartais SQL serveris atjungia kokį procesą prie SQL serverio. Paskaitęs internete atradau, kad taip atsitinka dėl to, jog SQL serveris aptinka, kad yra negerovė su procesu. Tada iš (tarkim) esančių dviejų procesų atsitiktinai parinktą vieną išjungia (abort) ir kitas gali drąsiai veikti. Įdomi situacija. Ieškojau sprendimo.

SQL. CASE sakinys

Kartais gali prireikti SQL'e susieti vieną informaciją su kita. Pvz. skaičius 1-as reiškia "A", skaičius 2 reiškia "B", skaičius 3 reiškia "C". Kaip tai padaryti? Pasinaudoti CASE sakiniu:  SELECT CASE Skaiciai WHEN 1 THEN 'A' WHEN 2 THEN 'B' ELSE 'C' END AS 'Skaitinė informacija' FROM SkaiciuLentele Geras daiktas ;)

SQL. Duomenų bazės lentelių gavimas

Jeigu turime duomenų bazę ir mums baisiai reikia gauti jos lenteles, galime vykdyti užklausą: SHOW TABLES FROM <duomenų_bazė> Pavyzdžiui: mysql> SHOW TABLES FROM wordpress; +-----------------------+ | Tables_in_wordpress   | +-----------------------+ | wp_comments           | | wp_links              | | wp_options            | | wp_postmeta           | | wp_posts              | | wp_term_relationships | | wp_term_taxonomy      | | wp_terms              | | wp_usermeta           | | wp_users              | +-----------------------+ 10 rows in set (0.00 sec) mysql> Ant MySQL vei

SQL funkcijų vykdymas

Su tokia nedidele problemėle susidūriau, bet išsprendžiau. Kad žmonės per daug nesikankintų, sugrūsiu ir čia sprendimą.

Puslapiai

Subscribe to SQL