Jūs esate

konstitucinis teismas

Pavardžių rašymas pase originalo kalba yra ...?

Vakar LR Konstitucinis teismas priėmė nutarimą, jog pasuose vardus bus galima rašyti ir originalo kalba, tiesa, ne pagrindiniame paso puslapyje. Prisipažinsiu: mano nuomone, net ir toks nutarimas yra nesąmonė. Lietuvoje kalbama lietuvių kalba, galioja lietuvių kalbos taisyklės. Tad kokie dar svarstymai gali būti, ar galima rašyti pavardę ne lietuvių kalbos rašmenimis? Noriu pasakyti, kad nesu nusistatęs prieš Lenkiją ar lenkus, tiesiog man šiek tiek keistas lenkų noras savo pavardes lietuviškuose pasuose rašyti lenkiškais rašmenimis.
Subscribe to konstitucinis teismas