Jūs esate

data

MSSQL. Įrašo gavimas, kurio data yra artimiausia šios dienos datai

Turime duomenis: Petras 2008.01.02 Juozapas 2009.01.05 Antanas 2001.12.01 SELECT TOP 1 Data FROM Lentelė ORDER BY ABS(DATEDIFF(DAY,GetDate(),Data)), Data Šis gėris išrinks Juozapą. Arba galima patobulinti - pridėti WHERE sąlygą, kad Data > GetDate() Čia MSSQL versija :) http://bytes.com/forum/thread79502.html
Subscribe to data