Austrija

Informacija apie Austriją ir (galbūt) gyvenimas joje

Short introduction into Slovakian food

I was in Bratislava on 21st May and tried some Slovakian meals. I stayed alive so I can tell what you can eat in Slovakia :) I tried three things:
  • Čepovana kofola. It's like Coca-Cola only different version. It's black drink with boubles and, as for me, it tastes better than Coca-Cola. Atleast - during hot day :]
  • Kapustnica s klobasou. Soup of cabbages. It includes water, cabbages and potatoes. As for me it looked spicy, but it's only my opinion.
  • Bryndzove halašky so slaninou.  It's boiled rolls of flour (as I understood).

Point multiplication in Elliptic Curves

I was browsing the web for information about the binary multiplication (also known as "left-to-right multiplication") in Ellipti curves. I wrote a demonstration of the algorithm. Unfortunately, it's very brief version, but it might be interesting for someone :) This demonstration generates the right point multiplication sequency in binary multiplication of point. First - very short theory. Point multiplication is the operation: Q = k∙P. Point multiplication is the combination of point doubling and point addition.

FMOD Ex-based sound system for game project

We (I and the members of my project team) are creating a game for our Project work lecture. I'm creating sound system :) I went to FMOD website and took a FMOD Ex package. There were some examples for C# :) If you want to create a sound system with C# and FMOD you need to copy at least fmod.cs file from <FMOD Ex installation directory>\api\csharp. But if you did that, also grab fmod_dsp.cs and fmod_errors.cs. They might be useful latter :) And also include in your project <FMOD Ex installation directory>\api\fmodex.dll. My not finished sound system can play sounds in multiple channels :) Right now I am thinking, should I create a universal sound playing and stopping method (something like Play(string song)), but I'll see :)

Prezidento rinkimai: vaizdas iš užsienio

Laikinai gyvenu Austrijoje. Vakar gavau LR Prezidento rinkimų biuletenį. Pažymėjau biuletenyje savo balsą, įdėjau į mažą voką, pasirašiau rinkėjo pažymą ir įrašiau datą, mažą voką su rinkėjo pažymėjimu įdėjau į dar didesnį voką, šį į voką su LR Ambasados adresu ir pašto ženklu (toks buvo laiške iš ambasados, tad neteko klijuoti savo), užrašiau savo adresą, nunešiau į pašto dėžutę. Balsas įskaitytas :) Bet aš ne apie tai. Lietuvos naujienas seku tiek, kiek rašo Lietuvos interneto portaluose. Tikrai sunkiai galiu pasakyti, kad vyksta Prezidento rinkimų kompanija.

XNA. Change resolution & set full screen

I am creating a game with the XNA framework and I needed to change the resolution for XNA game. So, that's how it's done: public class MyCoolGame : Microsoft.Xna.Framework.Game // Code... // GraphicsDeviceManager graphics = new GraphicsDeviceManager(this); graphics.PreferredBackBufferWidth = Width; graphics.PreferredBackBufferHeight = Height; graphics.ApplyChanges(); Another very useful property is IsFullScreen - boolean variable, which sets game to full screen or not (do not forget to call graphics.ApplyChanges().).

How to recognise a tourist in Austria

He/she:
  • Has a big backpack (possibly with weird stickers).
  • Looks at everything around.
  • Turns/spins around very fast (keep in mind that - be careful).
  • Uses camera everywhere.
  • Tries to take lots of photos.
  • Speaks in foreign language.
  • Wears a hat with the text "Austria" on it.
So, like me :D

C#. Set culture info

I had one problem. My computer's Global Settings are set to the Lithuanians, but now I live in Austria. I need to change the currency of my program from litas (LTL) to euro (EUR). How could I do that? It's very simple: using System.Globalization; // Code... CultureInfo ci = new CultureInfo("de-AT"); // Code... Console.WriteLine(stringWithCurrency.ToString("C", ci)); Happy coding!

Kelionė į Italiją

Trumpai buvau Italijoje. Tad, keletas įspūdžių iš šios šalies :) Iš mano nedidelio miestuko tiesiai į Italiją niekas nevažiuoja. Tad teko mauti per Linz (kaip visada). Deja, kaip supratau, į Sommerau pusę yra taisomas geležinkelis, tad teko važiuoti autobusu. Iš Linz nuvažiavome (keliavome dviese iš Lietuvos) į Innsbruck'ą. Innsbruck'e buvom po 2h ryto, tad ėjome pasivaikščioti po Innsbruck'ą. Miestas labai gražus, kalnai... Na, daugiau kaip 500 metrų virš jūros lygio. Pasivaikščiojome naktį.

OECD "juodasis sąrašas"

Per ir prieš G-20 susitikimą Londone buvo karštai diskutuojama apie "juodąjį sąrašą" šalių, kurios nesutinka dalintis informacija apie jų bankuose sąskaitas turinčius užsieniečius. Ne visos valstybės sutinka dalintis tokia informacija. Tad OECD paskelbė tą "juodąjį sąrašą". Bet kodėl kai kurios šalys nesutinka dalintis informacija? Deja, ne viskas taip paprasta. Yra dviejų tipų informacijos dalinimasis: automatiškas ir neautomatiškas. Ką tai praktiškai reiškia? Praktiškai tai reiškia tai, kad su neautomatišku dalinimuisi viskas gana paprasta.

Permit of residence in Austria + Fast food (aka junk food) sometimes is good

Today I went to Freistadt in order to get a permit of residence. Because I am foreigner and I want to stay in Austria longer than for 3 months I must get permit of residence (in the German language: Anmeldebescheinigung). But that's the same in every country I guess. If you're foreigner and you want to stay in country for longer period of time - you must get such document. Everything was quite simple there.